ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อก ของ นิลเนตร จ้า

วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก

คนเรามีความคิดและความเชื่อเป็นของตนเอง แต่ละคนจึงมีความคิดต่างกันไป เมื่อคนเราเต้องมารวมกลุ่มกันในรูแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น เป็นครอบครัว องค์กร สังคม ความขัดแย้งที่เกิดจากความเชื่อนั้นจึงเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องปรกติ เพราะธรรมชาติของคนเรามีความเชื่อถือไม่เหมือนกันอยู่แล้ว เหมือนดั่งสายรุ้งที่มีหลากสี แต่สายรุ้งนั้นก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว ด้วยเหตุว่าแต่ละสีไม่ก้าวก่ายกัน เพียงแค่แสดงคุณสมบัติของแต่ละสีออกมาเท่านั้น สายรุ้งที่หลากสีนั้นอันที่จริงเกิดมาจากความเป็นหนึ่งเดียวคือความไม่มีสี ดังนั้นความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อเป็นการแสดงคุณสมบัติของแต่ละคน แต่สามารถรวมกันอยู่ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่แตกแยก นี่คือชีวิตที่สวยงาม เหมือนดั่งสายรุ้งที่สวยงาม เพราะความหลากสีของมันนั่นเอง คนเราจึงควรเป็นดั่งสายรุ้งตรงที่ว่าแตกต่างแต่ไม่แตกแยก

ไม่มีความคิดเห็น:

แนะนำติชมได้นะคะ